ապրանքներ

  • Vermiculite Flake

    Վերմիկուլիտի փաթիլ

    Վերմիկուլիտի փաթիլը վերմիկուլիտի հումքի հանքաքարի անունն է և չընդլայնված վերմիկուլիտի ընդհանուր անվանումը: Վերմիկուլիտը արդյունահանելուց հետո կեղտերը հանվում են, և վերմիկուլիտի մակերեսը շերտավորվում է: Այդ պատճառով այն կոչվում է վերմիկուլիտի փաթիլ, որը կոչվում է նաև հում հանքաքարի վերմիկուլիտ, հում վերմիկուլիտ, հում վերմիկուլիտ, չընդլայնված վերմիկուլիտ և չփրփրված վերմիկուլիտ: