ապրանքներ

  • Mica

    Միկա

    Միկայի հանքաքարը հիմնականում ներառում է բիոտիտ, ֆլոգոպիտ, մոսկովիտ, լեպիդոլիտ, սերիցիտ, քլորիտիտ, ֆերո լեպիդոլիտ և այլն, և պլասերը խառնուրդի և քվարցի խառնուրդ է: Մոսկովիտը և ֆլոգոպիտը արդյունաբերության մեջ ամենաշատ օգտագործվող օգտակար հանածոներն են: Լեպիդոլիտը լիտումի արդյունահանման համար կարեւոր հանքային հումք է: